Til institutioner

institutioner

Jeg tilbyder forskellige former for ydelser til institutioner, både  med superviserende og faciliterende tilgang. Desuden foredrag/oplæg til forskellige anledninger:

  • Sparring til/supervision af til personale
  • Facilitering af pædagogisk dag
  • Mødefacilitering
  • Oplæg til personalemøder
  • Oplæg til forældremøde

Eksempel på facilitering af en pædagogisk dag i børnehus:

Tema 1: Børn og mentalisering

Oplæg om mentalisering.Hvad betyder det, hvorfor er det vigtigt og hvordan arbejder man med det ?

Drøftelse i personalegruppen og supervision af et dilemma i forhold til mentalisering.

Tema 2:  Executive funktioner  og børn

Oplæg om executive funktioner, hvad betyder det, hvorfor er det vigtigt og hvordan arbejder man med det ?

Drøftelse i personalegruppen og supervision af et dilemma i forhold til executive funktioner. Hvad betyder det, hvorfor er det vigtigt og hvordan arbejder man med det ?

Teori og praksis kædes sammen og de dagligdags udfordringer kommer i spil.

Andre emner kunne være : stressede, vrede eller uflexible børn.

Eksempler på oplæg.

Til personalegrupper:

"Hvordan møder man børn, der udviser vrede og hjælper dem til at regulere sig i samvær med andre" 

Følgende vil blive berørt i oplægget:

  • Hvad gør man med børn, der gennem længere tid går med en stor vrede, eller som udviser uhensigtsmæssig voldsomhed?
  • Hvordan hjælper man ufleksible børn til blive mere fleksible?

Til forældremøde i vuggestue/børnehave: “Samspil mellem børn, forældre og institution”

Følgende emner bliver berørt i oplægget:

  • leg og udvikling
  • samarbejde i familien
  • fælles fodslag mellem hjem og institution

Oplægget er relevant for alle forældre uanset barnets alder. Udgangspunktet er eksempler fra praksis og I får konkrete  konkrete ideer og forslag til det gode samspil mellem børn og voksne.

Jeg skræddersyr til den enkelte lejlighed.

braendestabel