Om mig

I 25 år har jeg arbejdet med råd og vejledning til forældre og fagpersonale i dagplejen, daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner.

De første år inden for specialområdet med specialpædagogikken, de seneste 10 år har jeg arbejdet inden for almenområdet.

Jeg er optaget af, at alle børn skal have et godt hverdagsliv, der fungerer både hjemme og ude.

Desuden har jeg givet supervision til enkeltpersoner og grupper. Med udgangspunkt i  pædagogiske problematikker og samarbejdsproblemer.

Jeg tager udgangspunkt i den specifikke situation I befinder jer, i og vi finder sammen en løsning på jeres dilemma.

Den rådgivning/supervision, jeg tilbyder er:

  • løsningsorienteret
  • konkret
  • praksisnær

Mit teoretiske grundlag er det narrative og systemiske.